new vaad logo

site header

haifa logo

כתובת האתר של מקפת הותיקה: http://www.makefet.co.il טלפון 1222667
כתובת האתר של מקפת החדשה: /http://www.newmakefet.co.il טלפון 03-9201010

קרן פנסיה הינה קרן אליה מופרשים כספי מעסיק ועובד במטרה לצבור זכויות למענק פנסיה בעת פרישה לגמלאות. הקרן פועלת בהתאם לתקנון קרנות הפנסיה. העובדים באוניברסיטת חיפה מבוטחים בקרן מקפת.

חדש !!! לעובדים בקרנות הפנסיה הוותיקה - לאור פניות של עובדים לגבי הפנסיה הוותיקה "מקפת" בנושא יעוץ פנסיוני,
מאחר ובפנסיה הוותיקה לא ניתן לשנות את הפוליסה.
אנו מציעים לכל עובד שנמצא בפנסיה הותיקה מלפני 1995, ויש לו שאלות יוכל להיכנס לאתר שנקרא עמיתים שם ניתן לשוחח עם נציג שירות ו
לקבל את המידעwww.amitim.com/wps/portal

קרן מקפת הותיקה
"קרן מקפת" הוקמה על-ידי הסתדרות הפקידים, עובדי המנהל והשירותים כדי להבטיח בטוח פנסיוני לחבריה.
הבטוח הפנסיוני המקיף שקרן מקפת נותנת לחבריה מתרכז בתחומים הבאים:
מתן "פנסיית זקנה" המבטיחה הכנסה קבועה לחבר לכל ימי חייו בעת הפרישה ובגיל זקנה.
מתן "פנסיית נכות" במקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה מנכות או ממחלה, עוד בטרם הגיע החבר לגיל זקנה.
מתן "פנסיית שארים" לשארי החבר או הפנסיונר אם חלילה נפטר החבר או הפנסיונר.

קרן מקפת החדשה
קרנות הפנסיה הותיקות הוקמו בשנות ה- 50.
בשל הוראות של הממונה במשרד האוצר, נסגרו הקרנות הוותיקות לכניסת מצטרפים חדשים בשנת 1995 והוקמו קרנות פנסיה חדשות לעמיתים חדשים (משנת 1995 ואילך לא יכלו יותר עמיתים להצטרף לקרנות הותיקות.)
בשנת 2002 הלאים משרד האוצר את הקרנות הותיקות, וכיום הן נמצאות בניהול מיוחד של מנהל מורשה מטעם משרד האוצר. קרנות הפנסיה החדשות נרכשו בסוף שנת 2004 על ידי חברות ביטוח, מהגדולות במשק.
מקפת החדשה כיום הינה בבעלות מגדל חברה לביטוח. רכישת מקפת החדשה על ידי קבוצת מגדל יוצרת סינרגיה של היכולת הפנסיונית של מקפת החדשה בתחום הפנסיה, עם הגב הביטוחי הגדול והחזק במדינה ומעניק לכל עמיתי קרן הפנסיה, גב יציב ואיתן, ובטחון כלכלי לכל החיים.
למקפת החדשה אתר אינטרנט אינטראקטיבי ואינפורמטיבי משופר באמצעותו יכול כל אדם לקבל מידע כללי נרחב ובכלל זה מידע רב על החברה, על הקרנות וקופות הגמל המנוהלות על ידה: בעלי התפקידים בחברה ומנהליה, תקנוני הקרנות והקופות, לקוחות עיקריים ושיתופי פעולה. כמו כן ניתן להוריד טפסים להם זקוק המעסיק ו/או העמית.

שירות חדש - מעקב אחרי מצב קרן הפנסיה מקפת החדשה

עובד אוניברסיטה יקר,

במסגרת תהליך שיפור השירות, פיתחנו עבורך את האפשרות לבדוק בכל רגע נתון,
דרך מערכת אינטרנטית, את מצב החשבון שלך בקרן הפנסיה מגדל מקפת.
המערכת מאפשרת לקבל נתונים עדכניים לגבי חשבונך בתוכנית הפנסיה, כגון:
פרטים אישיים, הפקדות שוטפות, יתרה, כיסויים ביטוחיים וכו', באמצעות שם משתמש וסיסמא אישית.
כמו כן, המערכת מאובטחת באמצעים מתקדמים של אבטחת מידע על מנת לשמור על פרטיותך.
ההצטרפות לשירות והשימוש בו אינם כרוכים בתשלום.
תהליך ההצטרפות הינו פשוט וקל:יש להיכנס לאתר מגדל מקפת www.migdal.co.il
בכניסה הראשונית יש למלא פרטי ההצטרפות ובחירת שם משתמש וסיסמא
קוד הפעלה יישלח לביתך באמצעות דואר רשום.
בכל כניסה יש להקליד את קוד ההפעלה. 
החיבור למערכת יכול לחסוך המון זמן, ביורוקרטיה, שאלות ומאפשר הימנעות מטעויות.

 
 
 

חיפוש