new vaad logo

site header

haifa logo

שי ראש השנה תש"פ לחיילות/ים
ועד ארגון הסגל המנהלי שמח להעניק שי לחיילות/ים המשרתים בשירות חובה בצה"ל ו/או בשירות לאומי מבין ילדי עובדי הסגל המנהלי.
על מנת שנוכל להיערך לרכישת השי, נבקש לקבל את אישורכם לכך שילידכם משרתים בשירות חובה בצה"ל ו/או בשירות לאומי.
את הספח יש להעביר למזכירות הועד באמצעות המייל לכתובת: ועד ארגון הסגל המנהלי עד ליום  חמישי 8/8/2019
זכאים לשי: עובדים המשלמים מס ועד
חלוקת השי  - תתבצע ביום ראשון, 15/9/2019 בין השעות 10:00-12:00.
 
ועד ארגון הסגל המנהלי מחבק ומחזק  את כל החיילות/ים המשרתות/ים בשירות צבאי ו/או בשירות לאומי מבין ילדי העובדים ומאחל לכולם המשך שירות קל ונעים.
 
 
שי לעולים לכיתה א
ועד ארגון הסגל המנהלי שמח לחלק שי לעולים לכיתה א מבין ילדי העובדים.
חלוקת השי תתבצע ביום חמישי 8/8/2019 בין השעות 11:00-13:00
במזכירות ועד ארגון הסגל המנהלי, קומת ה-700, בינין ראשי.
 
 
 
 
 
 
 

חיפוש