vaad logo

site header

haifa logo

 

1.בנק יהב סניף אוניברסיטת חיפה - יתרון משמעותי נוחות ושירות לצד תנאים ללא תחרות !!!!! לפרטים נוספים
 2. בנק לאומי סניף נווה שאנן/דניה / חיפה וסניפי לאומי ברחבי הארץ תנאים טובים לפותחים חשבון לפרטים נוספים 

 3. הלוואה לדיור - נוהל + טופס בקשה

 
 
 

חיפוש