vaad logo

site header

univ logo

 

1.בנק יהב סניף אוניברסיטת חיפה - יתרון משמעותי נוחות ושירות לצד תנאים ללא תחרות !!!!! לפרטים נוספים

2 . הלוואות בנק לאומי - במסגרת שיתוף פעולה עם בנק לאומי סניף דניה מצ"ב התנאים .
3. מכתב ממנהל הסניף
4. הבנק הבינלאומי - הטבות לעובדי אוניברסיטת חיפה
5. בנק מזרחי טפחות - הצעה מיוחדת לעובדי אוניברסיטת חיפה
6.הלוואות בנק אוצר החייל - במסגרת שיתוף פעולה מצ"ב מגוון הטבות יחודיות
7. טופס הלוואה
8. הלוואה לדיור - נוהל + טופס בקשה

 
 
 

חיפוש