vaad logo

site header

univ logo

סמינר 27/2017 "טעימות לנפש" 3-6/9/2017 מלון הרודס פאלאס, אילת תוכנית הסמינר
סמינר 28/2017 "עולם העבודה החדש" 10-13/9/2017מלון המלך שלמה, אילת תוכנית הסמינר
סמינר 30/2017 "עודף משפטיזציה בישראל : איך יוצאים מזה ? 10-13/9/2017 ישרוטל ים המלח תוכנית הסמינר

 

כנס בנושא: הדרך אל האושר" יום שלישי 5/9/2017 סינמה סיטי ירושלים תוכנית הכנס

תזכרורת - ההרשמה לסמינר / כנס מחייבת אישור ממונה

 
 
 

חיפוש