vaad logo

site header

haifa logo

הזמנה וטופס רישום ליום עיון מחוזי שיתקיים ביום רביעי 21/11/2018 בין השעות 08:00 – 16:00,
כולל ארוחת צהרים  באולמי הנסיכה בחיפה.
זכאים להשתתף ביום העיון עובדים המשלמים דמי חבר להסתדרות (0.95%)
לעמיתי קרן ידע ינוכה 50 ₪ מהמלגה השנתית.  
אקדמאים שאינם חברי קרן ידע יכולים להירשם בעלות  200 ₪.
את טופס הרישום יש לשלוח לרכזת הרשמה : חנה גלבוע טלפון  04-8610292 פקס 153-48610292

מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הזמנה וטופס רישום


תזכרורת - ההרשמה לסמינר / כנס מחייבת אישור ממונה

 
 
 

חיפוש