vaad logo

site header

univ logo

שי פסח תשע"ו ילידינו החיילים
כנהוג הועד ממשיך במסורת חלוקת שי לעובדים שילידהם חיילים/ת המשרתים בשירות חובה בצה"ל, ו/או בשרות לאומי
חלוקת השי: יום שני 27/9/2017  בין השעות 10:00-11:00 במזכירות ועד ארגון הסגל המנהלי רחבת ה - 700 בנין ראשי.
זכאים לשי: עובדים קבועים ועובדים לפי חוזה המשלמים מס ועד 6 חודשים לפחות (החל מ-9/2015)
לפרטים נוספים
 
 
 
 

חיפוש