vaad logo

site header

haifa logo

שי ראש השנה תשע"ט לילדינו החיילים
כנהוג הועד ממשיך במסורת חלוקת שי לעובדים שילדיהם חיילים/ת המשרתים בשירות חובה בצה"ל ו'או בשירות לאומי.
חלוקת השי  - יום חמישי 26/7/2018 בין השעות 10:00-12:00
זכאים לשי: עובדים המשלמים מס ועד
 
שי לילדי כיתה א
כנהוג מידי שנה  הועד ממשיך במסורת חלוקת שי לילדי עובדים העולים לכיתה א
ברכות להורים המאושרים בשעה טובה ובהצלחה !!!
שמחים לצרף חוברת עבודה ויצירה לקריאה, כתובה ויצירה
חלוקת השי ביום רביעי 18/7/2018 בין השעות 10:00-12:00
זכאים לשי : עובדים המשלמים מס ועד
 
 
 

חיפוש